Activities

Konferencija “Pravo na vodu kao temeljno ljudsko pravo?”

Date

04.04.2018 - 04.04.2018

Notes

Konferencija u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Zaklade Hanns Seidel fokusirat će se na problematiku prava na vodu u globalnom, europskom te nacionalnom kontekstu. U vidu nekoliko nedavnih zakonodavnih inicijativa vezanih uz pravo na vodu, kako u Ujedinjenim Narodima, putem europske građanske inicijative te nacionalnim inicijativama u parlamentima zemljama članica Unije, tema regulacije ovog područja sve više dolazi na dnevni red. Shodno tome, dilema o tome treba li pravo na vodu biti definirano kao javno dobro ili biti smješteno u domenu slobode tržišta jedno je od ključnih pitanja konferencije. Mjesto održavanja: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (Plava dvorana). Ulaz je slobodan. Radni jezici su hrvatski i njemački, uz osiguran simultani prijevod.

Programme

Download programme

< Back to Activities