Activities

Forthcoming Activities

No forthcoming Activities

Archive

27.04.2017 - 27.04.2017

3. riječki dan sportskog prava EU: Seminar “Uvod u sportsko pravo EU: Pravni okvir u nogometu – različiti aspekti”

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji s mnogobrojnim partnerima organizira 3. riječki dan sportskog prava – O pravnom okviru u nogometu, dana 27. travnja 2017. godine, jedan od najuglednijih skupova sportskog prava koji se održava ove godine. Seminar/skup je namijenjen odvjetnicima, odvjetničkim vježbenicima, studentima, pravnicima praktičarima te ljubiteljima sporta. Čitavo vrijeme trajanja seminara/skupa biti će osigurano simultano prevođenje (hrvatski-engleski-hrvatski), a polaznicima će biti izdane potvrde o sudjelovanju izdane od strane Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, molimo Vas da se prvotno prijavite na mail: vsmokvina@pravri.hr. Kotizacija iznosi 400,00 HRK, a podaci za uplatu šalju se zajedno s povratnom informacijom o prihvaćanju prijave.

(download programme)

(download programme)

28.10.2016 - 29.10.2016

ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP PRAVNA KULTURA I OBITELJSKOPRAVNI INSTITUTI U SUVREMENOM PRAVU

Akademija pravnih znanosti i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu Hanns-Seidel-Stiftung organiziraju znanstveno-stručni skup "Pravna kultura i obiteljskopravni instituti u suvremenom pravu" u Međusveučilišnom centru izvrsnosti Opatija, 28. i 29. listopada 2016. godine. Ulaz je slobodan.

(download programme)

10.11.2016 - 11.11.2016

17th Symposium COMPREHENSIVE APPROACH TO PERSONALIZED MEDICINE: Medical, Legal and Economic Implications for Croatian Healthcare System

The symposium is organized by the Croatian Academy of Sciences and Arts - Department of Clinical and Transplantation, Immunology and Molecular Medicine in Rijeka in collaboration with the University of Rijeka and Jean Monnet – University Centre for Excellence Opatija. The symposium will take place at University Campus Rijeka, University Departments, Lecture Hall 0-030, Radmile Matejčić 2, Rijeka (on November 10) and Jean Monnet Inter-University Centre of Excellence Opatija, Vila Antonio (conference hall), Vladimira Nazora 2, Opatija (on November 11). Participation and entrance is free of charge. Working languages are English, German and Croatian (with simultanous translation). For all information and registration please refer to Dr Adrijana Martinović (adrijana@pravri.hr).

(download programme)

13.06.2016

Znanstveni kolokvij: Izazovi reforme zdravstvenog sustava

Mjesto održavanja: Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija, Vila Antonio, Park V. Nazora 2, Opatija Vrijeme održavanja: 13. lipnja 2016. s početkom u 10,00 sati. Ulaz slobodan.

(download programme)

13.05.2016 - 13.05.2016

Međunarodni znanstveni kolokvij (hrvatsko-argentinsko-talijanskih pravnika): Pravna kultura u tranziciji – Socijalni prijepori i pravni izazovi

Vila Antonio, Vladimira Nazora 4, Opatija 13. svibnja 2016. s početkom u 10:00 sati Radni jezik: španjolski i talijanski

(download programme)

07.12.2015 - 07.12.2015

Poziv na predavanje: Nj.E. g. Branko Baričević, predstavnik Europske komisije u RH

Povodom posjeta Sveučilištu u Rijeci, Nj.E. g. Branko Baričević, predstavnik Europske komisije u Republici Hrvatskoj održat će predavanje u Međusveučilišnom centru izvrsnosti na temu: "Prioriteti i izazovi Europske komisije". Predavanje će se održati 7. prosinca 2015. s početkom u 16,00 sati. Mjesto održavanja: Međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija, Vila Antonio, Park V. Nazora 2, Opatija. Ulaz je besplatan.

(download programme)

13.11.2015 - 14.11.2015

International Conference: Personalized medicine: Determination of normative criteria in law and economy in the light of new knowledge

University of Rijeka, Jean Monnet Inter-University Centre of Excellence and Faculty of Law, University of Rijeka, organise international conference "Personalized medicine: determination of normative criteria in law and economy in the light of new knowledge". The objective of this international conference is to gather scientists and professionals from the field of medicine, economy and law and discuss current issues surrounding the concept of personalized medicine from various perspectives. Participation is free of charge. Working languages are Croatian, English and German, with simultanous interpretation. Venue: Rijeka, University Campus, Department of Biotechnology, Radmile Matejčić 2 (Friday, 13 November 2015). On 13 Nov 2015 parking is available free of charge at the underground parking garage of the Student Centre Rijeka, Radmile Matejčić 5, Rijeka (below the Student restaurant "Kampus"). Opatija, Inter-University Centre of Excellence Opatija, Villa Antonio, Park V. Nazora 2 (Saturday, 14 November 2015).

(download programme)

06.11.2015 - 06.11.2015

Predstavljanje knjige “Italia e Croazia – Ordinamenti a confronto” i Susret poduzetnika

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Jean Monnet međusveučilišni centar izvrsnosti Opatija , Udruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Rijeka i Hrvatska odvjetnička komora u suradnji s Primorsko-goranskom Županijom i Gradom Rijeka, pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Talijanske Republike u Rijeci organiziraju predstavljanje knjige Italia e Croazia – Ordinamenti a confronto Urednici Roberto Cosio, Antonino Sgroi i Vanja Smokvina G. Giappichelli Editore i Susret talijanskih poduzetnika s predstavnicima Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke i HGK – županijske komore Rijeka u svezi s mogućim ulaganjima u Primorsko-goransku županiju i Grad Rijeku Mjesto i vrijeme održavanja: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka, Plava dvorana, 6. studenoga 2015. s početkom u 10,00 sati. Program je u privitku. Prethodna prijava sudjelovanja je obvezna na e-mail: vsmokvina@pravri.hr.

(download programme)

(download programme)

15.10.2015 - 16.10.2015

SEMINAR UVOD U SPORTSKO PRAVO EU

Mjesto održavanja: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka Prodekan za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci poziva studente, pravnike praktičare (suce, odvjetnike, korporativne i druge pravnike), sportske djelatnike i sportaše na 2nd Rijeka EU Sports Law Day Seminar: Introduction to EU Sports Law. Seminar se održava u suradnji s Edge Hill University – UK, a pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Hrvatskog nogometnog saveza. Voditi će ga prof. dr. Richard Parrish (Edge Hill University, UK) jedan od najuglednijih stručnjaka sportskog prava u svijetu i voditelj Centra za istraživanje sportskog prava te dr. Vanja Smokvina, poslijedoktorand na Katedri za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Seminar je besplatan, a održat će se 15. i 16. listopada 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci isključivo na engleskom jeziku. Prvog dana seminara održati će se radionica pod nazivom „20 godina od odluke Bosman“ (ukupno u trajanju od tri sata) na temu uvoda 20 godina od slučaja Bosman i uređenja radnopravnog statusa sportaša pod vodstvom prof. dr. Richarda Parrisha (Edge Hill University, UK). Drugi dio radionice držati će dr. Andrea Cattaneo (Edge Hill University, UK) na temu prava tržišnog natjecanja i sporta. Drugi dan seminara je središnji događaj u vidu znanstveno-stručnog skupa. Uz prof. dr. Richarda Parrisha i dr. Andreu Cattanea, u radu će sudjelovati g. Davor Šuker i g. Damir Vrbanović (HNS), prof. dr. Siniša Petrović i g. Petar Ceronja (Pravni fakultet Zagreb, Buterin&Posavec odv. društvo.), g. Gordan Kožulj (Nacionalno vijeće za sport, Delloite Hrvatska), dr. Krešimir Šamija (MZOS) te g. Dean Šćulac (HNK Rijeka sdd). Teme će biti raznolike: „Uloga UEFA-e i nacionalnog saveza u reguliranju pravnog okvira u nogometu“, „Novine u razvoju sportskog prava EU-a“, „Državne potpore u sportu“, „Uloga sportaša u sustavu sporta“, „Stručni kadrovi u država članicama EU-a i RH“ te „Preoblikovanje udruge građana u sportsko dioničko društvo – slučaj HNK Rijeka sdd“. Pozivaju se studenti Pravnog fakulteta u Rijeci, pravnici praktičari (suci, odvjetnici i dr. pravnici), sportski djelatnici i sportaši da se do 13. listopada 2015. prijave na adresu elektroničke pošte: vsmokvina@pravri.hr. Napominjemo da je broj sudionika ograničen na 50-ak. Sudionici će za pohađanje dobiti Uvjerenje o pohađanju tečaja, koje će izdati Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, s napomenom da je za stjecanje prava na uvjerenje nužno prisustvovati na oba dana seminara.

(download programme)

16.10.2015 - 16.10.2015

FreSsco seminar (Croatia-Slovenia): Current issues of cross-border healthcare

The EC-funded FreSsco network (Free Movement and Social Security Coordination) will organise a bilateral Croatian-Slovenian seminar in Opatija (HR) on 16 October 2015. The seminar is organised by FreSsco in collaboration with its Croatian and a Slovenian national experts, Nada Bodiroga-Vukobrat and Grega Strban. FreSsco is an EC-funded network of independent experts from 32 European countries coordinated by Ghent University and Eftheia. The seminar will be dedicated to current issues of cross-border healthcare. It will take a closer look at the challenges connected with the application of the Coordination Regulations and the Patient Mobility Directive, including their interaction. The languages of the seminar will be English and Croatian (simultaneous interpretation). The target audience includes staff of relevant authorities and institutions, social partners, academics, NGOs, judges and lawyers. Participation is free of charge. Address: Jean Monnet Inter-University Centre of Excellence Opatija, Villa Antonio, Vladimira Nazora 4, Opatija.

(download programme)